Basın duyuruları
Home / İSTEKLİNİN İTİRAZ VE İTİRAZEN ŞİKAYET HAKKI

İSTEKLİNİN İTİRAZ VE İTİRAZEN ŞİKAYET HAKKI

İhaleyi Kazanan İsteklinin İhalenin İptalini İsteme Hakkının Olduğu – İdare Mahkemesi Kararı – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2016/MK-553 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/122037 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Eskişehir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 08.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 13.11.2015 tarih ve 89257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan …

Read More »

Yeterlik Kriteri – Rekabeti Engelleyici Nitelik – İsteklinin İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yeni İddiada Bulunması – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-167 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/192538 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü 133 Ve 135 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ,Yapım Ve Onarımı İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/192538 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Değerlendirme Dışı Bırakılma – İtirazen Şikayet – Teklif Mektubu Sunan İsteklinin İtirazen Şikayet Hakkının Bulunduğu

Karar No              : 2019/MK-142 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/1 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Yolu Çakraz (T2-T3) Ve Amasra Tünelinin Enerji, Havalandırma, Tünel Ve Yaklaşımları Aydınlatılma, Haberleşme, Yangın, Telekontrol, Trafik Kontrol, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İhale Sürecinde “Farkına Varılma Tarihinin” İhalenin Bütün Hüküm Ve Sonuçlarının Yer Aldığı Kesinleşen İhale Kararının İlgililere Tebliğ Edildiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi

Karar No              : 2019/MK-37 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/160838 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Dumanlı Tabiat Parkı Peyzaj Projeleri Uygulama Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Erzincan İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/160838 ihale kayıt numaralı “Erzincan Dumanlı Tabiat Parkı Peyzaj Projeleri Uygulama Yapım” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »

İtirazen Şikayet Başvurusunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerektiği ve İhalede Gizlilik İlkesi

Karar No              : 2019/MK-92 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/38155 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi (Zem=2,0 kg/cm2, Bohçalamalı, Doğalgazlı)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/38155 ihale kayıt numaralı “İstanbul Gümrük …

Read More »

İstekliler Tarafından İhale Sürecinin Her Aşamasında İtiraz Ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulabileceği

Karar No              : 2019/MK-46 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/34929 İhale Kayıt Numaralı “(Yalıncak – Bulak – Çağlayan (Dokap) Yolu Km: 0+000 – (8+912,43G / 10+667,906İ) -28+647,13 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (Bsk) Yapılması (İkmal) İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/34929 ihale …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA