Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Fiyat Teklifinde Yer Verilen Tarih Bilgisi İle Fiyat Teklifinin Dayanağı Olan Satış Tutarı Tespit Tutanağına Ait Tarih Bilgisinin Birbirinden Farklı Olması Mevzuata Uygun Değildir

Fiyat Teklifinde Yer Verilen Tarih Bilgisi İle Fiyat Teklifinin Dayanağı Olan Satış Tutarı Tespit Tutanağına Ait Tarih Bilgisinin Birbirinden Farklı Olması Mevzuata Uygun Değildir

Karar No              : 2022/UH.II-111

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/670318 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Hariç Sürücülü 3 Adet Minibüs ve 1 Adet Binek Taşıt ile 1 Adet İlave Şoför Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akaryakıt Hariç Sürücülü 3 Adet Minibüs ve 1 Adet Binek Taşıt ile 1 Adet İlave Şoför Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Kerem Çelik’in 10.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.12.2021 tarih ve 60488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2137 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Öz-Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle bahse konu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği, şöyle ki;

10) Fiyat teklifi alınarak açıklanan maliyetlere ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin dayanağı satış tutarı tespit tutanaklarının ilgili gidere ilişkin birime yer verilmeden düzenlendiği, fiyat teklifi ile tespit tutanağındaki ilgili gidere ilişkin birimleri uyumlu olmadığı, fiyat tekliflerinin fiyat teklifi veren firma tarafından imzalanıp kaşelenmediği, satış tutarı tespit tutanaklarında yer alan tarih ve sayı ile fiyat teklifinde yer alan tarih ve sayının birbirinden farklı olduğu, sunulan satış tutarı tespit tutanaklarının standart forma uygun olmadığı, anılan tespit tutanaklarının ekinde ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesi ve fiyat teklifini imzalayan firma yetkilisinin imza sirkülerinin sunulmadığı, sunulan faaliyet belgelerinin “aslı gibidir” yapılmadığı veya ilgili meslek mensubunca “aslı gibidir” yapılmadığı, sunulan fiyat teklifini imzalayan firma yetkilisinin imza sirkülerinin aslı veya noter tarafından onaylanmış suretinin olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araç kiralama maliyetini tevsik etmek üzere Mirzememet Aktaş’tan alınmış, 25.11.2021 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, bahse konu fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiği, söz konusu belgede “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (22/11/2021) tarih ve (1) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, bahse konu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında fiyat teklifine konu malın biriminin belirtildiği, anılan tutanağının 25.11.2021 tarihli ve 1 sayılı olduğunun ifade edildiği, söz konusu tespit tutanağının ekinde meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin ve fiyat teklifini imzalayanın imza beyannamesinin yer aldığı,

Araç lastik giderini tevsik etmek üzere; Aydınlar Otomotiv Man. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış 25.11.2021 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, anılan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiği, söz konusu belgede “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (22/11/2021) tarih ve (1) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, bahse konu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında fiyat teklifine konu malın biriminin belirtildiği, anılan tutanağının 25.11.2021 tarih ve 1 sayılı olduğunun ifade edildiği, söz konusu tespit tutanağının ekinde meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin ve fiyat teklifi veren firmaya ait imza sirkülerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde; anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat tekliflerinde, anılan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının 22.11.2021 tarih ve 1 sayılı olarak belirtildiği, bununla birlikte, sunulan satış tutarı tespit tutanaklarının ise 25.11.2021 tarih ve 1 sayılı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesindeki açıklamalar uyarınca, fiyat teklifi ile fiyat teklifinin dayanağı tespit tutanağı arasında çelişkinin bulunmaması gerektiği, söz konusu fiyat tekliflerindeki meslek mensubu beyanında yer verilen tarih bilgisi ile fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağına ait tarih bilgisinin birbirinden farklı olması nedeniyle anılan istekli tarafından gerçekleştirilen açıklamaların mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Diğer taraftan; anılan isteklice sunulan satış tutarı tespit tutanaklarının fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanakları olmadığından; söz konusu tespit tutanaklarının eklerinin değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın