xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Dokümanında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmiş Olan Kasko Sigorta Değerinin İlgili Ay ve Yıla Göre Düzenlenmemiş Olması

İhale Dokümanında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmiş Olan Kasko Sigorta Değerinin İlgili Ay ve Yıla Göre Düzenlenmemiş Olması

Karar No              : 2022/UH.II-111

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/670318 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Hariç Sürücülü 3 Adet Minibüs ve 1 Adet Binek Taşıt ile 1 Adet İlave Şoför Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akaryakıt Hariç Sürücülü 3 Adet Minibüs ve 1 Adet Binek Taşıt ile 1 Adet İlave Şoför Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Kerem Çelik’in 10.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.12.2021 tarih ve 60488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2137 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Öz-Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle bahse konu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği, şöyle ki;

11) Bahse konu istekli tarafından ihale konusu işte kullanılması öngörülen araçların 2021 yılı Ocak ayına ait kasko sigorta değerini gösteren belgelerin sunulmadığı, sunulan belgelerin 2021 yılı Kasım ayına ait kasko sigorta değerine ilişkin olduğu, bu sebeple bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

11) Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “… (2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır. …” hükmü,

Başvuruya konu İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı)İhaleye teklif veren istekliler, teklif edecekleri binek taşıtın model yılı, markası, tipi, kodu, 2021 Ocak ayı kasko bedelini gösteren bilgileri (MTV ile ilgili Kasko listesi) Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik şirketleri Birliğinin internet sayfasından dökümünü alarak E-teklifleriyle birlikte sunacaklardır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “… – İhaleye teklif veren istekliler, çalıştıracağı binek taşıtın kasko bedelini gösteren belgenin Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet web sayfasından çıktısını alıp teklifi imzalayan yetkili kişi tarafından adı ve soyadı yazılarak, imzalanıp kaşelenecek ve teklif zarfları içerisinde İhale Komisyonuna sunacaklardır.

-Taşıt şoförleri için teklif edilen toplam tutar ile konaklama ücreti için teklif edilen tutarların toplamının çalışılacak ay ve çalışacak toplam şoför sayısına bölünmesi sonucu bir şoförün aylık maliyeti yürürlükteki asgari ücretin %50 artırımlı tutarını, bir binek taşıtın aylık kira bedeli ise 17/03/2006 tarih ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları (2021 Yılı Ocak ayı kasko değerinin %2’sini) geçmeyecektir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Öz-Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin e-teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; anılan tablonun “Diğer belgeler” başlıklı bölümünde “1 Adet Otomatik Şanzımanlı Otomobil Kasko Değer Listesi, Adet:1 Taşıtın Cinsi Otomobil Araç Kodu 1001184 Aracın Markası Tofaş Fiat Araç Tipi Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 Dct Model 2018 Bedel 255712” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi incelendiğinde; yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 1001184 marka kodlu Tofaş Fiat marka Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 Dct tipi aracın 2018 model yılına ait kasko sigorta değerinin 205.213,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, ihale konusu işte kullanılması öngörülen binek cinsi araçlara ilişkin 2021 yılı Ocak ayına ait kasko sigorta değerinin teklif kapsamında beyan edilmesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılması öngörülen binek cinsi araca ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen kasko sigorta değerinin 2021 yılı Ocak ayına ait olmadığı, bu çerçevede, 2021 yılı Ocak ayı kasko sigorta değer listesinde, beyan edilen kasko sigorta değeri bulunmayan araçlar için teklif edilen fiyatın ihale dokümanına uygunluk yönünden değerlendirmesinin yapılamayacağı, isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanında belirlenen kurallara uygun verilmesi noktasında sorumlulukları bulunduğu anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın