Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İstekliler Tarafından Sunulan İşletme Kayıt Belgelerinde Belirtilen Faaliyet Konularının Şartnamede Düzenlenen Faaliyet Konuları Kapsamında Yer Almadığı İddiası

İstekliler Tarafından Sunulan İşletme Kayıt Belgelerinde Belirtilen Faaliyet Konularının Şartnamede Düzenlenen Faaliyet Konuları Kapsamında Yer Almadığı İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-288

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/698556 İhale Kayıt Numaralı “Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Malzemeli Mamul Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 06.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Malzemeli Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak Aykan Serkan Arslan’ın 24.12.2021 ve 31.12.2021 tarihlerinde yaptığı şikâyet başvurularının, idarenin 29.12.2021 ve 04.01.2022 tarihli yazıları ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2022 tarih ve 1088 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/29 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Anılan istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinde belirtilen faaliyet konularının İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde düzenlenen faaliyet konuları kapsamında yer almadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İsteklilerin; firma adına düzenlenmiş, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş ve faaliyet konusu “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” veya “Gıda üretimi yapan işletmeler” veya ” Toplu tüketim işletmeleri” olan İşletme Kayıt Belgesi sunmaları zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Zegan Tem. İnş. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde Artvin Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “TR-08-K-001566” kayıt numarası ile Zegan Tem. İnş. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen işletme kayıt belgesinin sunulduğu, sunulan işletme kayıt belgesinde; işletmenin ticaret unvanının “Zegan Yemek Fabrikası” ve işletmenin faaliyet konusunun “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi-Gıda Üretimi Yapan İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu tespit edilmiştir.

Şimşekler Elekt. Nak. İnş. Tar. Orm. Hayv. Ürün. Haz. Yem. Gıd. Tem. Mad. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde Artvin Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “TR-08-K-001525” kayıt numarası ile Şimşekler Elekt. Nak. İnş. Tar. Orm. Hayv. Ürün. Haz. Yem. Gıd. Tem. Mad. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen işletme kayıt belgesinin sunulduğu, sunulan işletme kayıt belgesinde; işletmenin ticaret unvanının “Şimşekler Gıda ve Hazır Yemek Üretimi” ve işletmenin faaliyet konusunun “Depo, Parakende, Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu tespit edilmiştir.

İdare tarafından anılan isteklilerin teklif zarfı içerisinde sunduğu “TR-08-K-001566” ve “TR-08-K-001525” kayıt numaralı işletme kayıt belgeleriyle ilgili olarak Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 03.01.2022 tarih ve E-68402782-930-2233436 sayılı yazı ile bilgi talep edilmiş, bahse konu bilgi talebine anılan idare tarafından 04.01.2022 tarih ve E-26086903-622.02-20583 sayılı yazı ile cevap verilmiş, söz konusu cevap yazısında “… “TR-08-K-001566” ve “TR-08-K-001525” işletme kayıt numaralı gıda işletmeleri GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’de aktiftir. …” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür(sf.1630-2008).

Zegan Tem. İnş. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. ile Şimşekler Elekt. Nak. İnş. Tar. Orm. Hayv. Ürün. Haz. Yem. Gıd. Tem. Mad. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinde belirtilen faaliyet konularının İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde düzenlenen faaliyet konuları kapsamında yer aldığı ve aktif olduğu görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın