xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklinin Metraj Farklılıklarından Kendisi Lehine Bir Fiyat Avantajı Oluşturduğu İddiası

İsteklinin Metraj Farklılıklarından Kendisi Lehine Bir Fiyat Avantajı Oluşturduğu İddiası

İsteklinin Metraj Farklılıklarından Kendisi Lehine Bir Fiyat Avantajı Oluşturduğu İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

20) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamalarda açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamında hesap cetvelinde yer alan miktarlar yaklaşık maliyette yer alan miktarlardan farklı olarak belirtildiği,

21) İsteklinin iş kalemlerine ilişkin hesapladığı metrajlar ile idarenin hesapladığı metrajların arasındaki farklılıkların isteklinin lehine %10’un üzerinde fiyat avantajı sağladığı, bu farklılık sonucu oluşan tutar isteklinin teklif tutarına eklendiğinde isteklinin sıralaması istekliye avantaj sağlayacak şekilde değiştiği, bu durum kabul edilebilir sınırın dışında olduğundan savunma veren firmanın savunması mevzuata uygun olmadığı,

19) Başvuru sahibinin 20 ve 21’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklaması kapsamında sunmuş olduğu metrajlar ile idare tarafından yaklaşık maliyet icmali ekinde bulunan metrajlar karşılaştırıldığında, istekli tarafından bazı iş kalemlerinin metrajları düşük, bazılarının ki ise idare tarafından belirlenen metrajlardan fazla olduğu tespit edilmiştir. Metraj farklılıklarının ihale üzerinde bırakılan istekli lehine %10’dan fazla fiyat avantajı oluşturup oluşturmadığına yönelik çalışmalar sonucunda, idare tarafından belirlenen metrajlar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyatları çarpımı ve genel toplamına bakıldığında, idarenin metrajlarına göre yapılan hesaplamada fiyatın 16.180.236 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından alınan metrajlara göre ise fiyatın 17.450.131 TL olarak oluştuğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin metraj farklılıklarından kendisi lehine bir fiyat avantajı oluşturmadığı gibi, idare tarafından belirlenen metrajlara göre kendisi aleyhine 1.269.895 TL fiyat dezavantajı oluştuğu belirlendiğinden başvuruya konu iddiaların yerinde olmadığına karar verilmiştir.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın