xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki İmzaları İle İdare Yazısı Üzerine Sunulan İmza Beyannamesindeki İmzaların Farklı Olması

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki İmzaları İle İdare Yazısı Üzerine Sunulan İmza Beyannamesindeki İmzaların Farklı Olması

Karar No              : 2021/UY.I-2151

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/366570 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Olgun Gür İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik İnşaat Malzemeleri Çevre Danışmanlık Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 30.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2021 tarih ve 47969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1697 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Satış tutarı tespit tutanaklarının meslek mensubunca imzalanmayıp sadece paraflandığı, komisyon başkanının karşı görüşüne rağmen belgelerin idarece bu haliyle kabul edildiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye teslimi sonrasında, idarenin 23.08.2021 tarihli yazısı ile tutanaklar üzerinde imzası bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faruk Gümüş’den tutanakların dayanağını teşkil eden belgeler ve şahsa ait imza beyannamesinin talep edildiği, beyannamedeki imza ile tutanaklardaki imzalar arasında farklılık görülmesi üzerine meslek mensubuna Ek-O.6 tutanaklarındaki imzaların tarafına ait olup olmadığının sorulduğu, şahsın 27.08.2021 tarihli beyanı ile imzaların kendisine ait olduğunu kabul ettiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, meslek mensubunun satış tutarı tespit tutanağındaki imzaları ile idare yazısı üzerine sunulan imza beyannamesindeki imzaların gözle görülür (bariz) şekilde farklı olduğu görülmüş, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın