Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Taşıt Kiralama İhalesi – İhalede Sunulan Taahhüt Cetvelindeki Fiyat İle Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Fiyatlar Arasında Fark

Taşıt Kiralama İhalesi – İhalede Sunulan Taahhüt Cetvelindeki Fiyat İle Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Fiyatlar Arasında Fark

Taşıt Kiralama İhalesi – İhalede Sunulan Taahhüt Cetvelindeki Fiyat İle Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Fiyatlar Arasında Fark

Karar No              : 2019/UH.I-1764

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Bünyesinde Personel Servis Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 3 Adet 14 Kişilik Minibüs Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Bünyesinde Personel Servis Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 3 Adet 14 Kişilik Minibüs Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Stil Taş. Tar. İnş. Tem. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2019 tarih ve 52836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1573 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde yer alan düzenlemeye uygun olarak belge sunmadığı ve sunulan belgelerin bu kriteri karşılamadığı, ihalede sunulan taahhüt cetvelindeki fiyat ile birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlar arasında fark olduğu, ayrıca sunulan belgelerin geçerlilik tarihinin dolduğu,

 4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)…  Kasko bedellerinin tespiti için İsteklilerin Pikap (Çift ve Tek Şoförlü) ve Panelvanlara (Çift ve Tek Şoförlü) (Ait Bilgileri İçeren İhale Dokümanında Bulunan “Taahhüt Cetvellerini” (Taşıt Tip Model Çizelgesi) teklif dosyası bünyesinde sunmaları zorunludur.” düzenlemesi yer almakta olup, sunulacak taahhütlere ilişkin düzenlenen standart formların idarece doküman kapsamında düzenlendiği de görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu taahhütnamelerin idarece düzenlenen taahhüt çizelgeleri esas alınarak düzenlenerek sunulduğu ve taahhüt cetvellerinde araç sayı ve tiplerine göre gösterilen teklif edilen birim fiyatların, ihalenin 1’nci kısmına ilişkin sunulan birim fiyat teklif cetvelindeki teklif edilen birim fiyatlara uygun olduğu, ayrıca sunulan belgelerin geçerlilik tarihi ile ilgili ayrıca bir yeterlik kriterinin belirlenmediği de görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın