Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – İdare Tarafından Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Usulüne Uygun Şekilde Hazırlanmasının Gerektiği

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – İdare Tarafından Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Usulüne Uygun Şekilde Hazırlanmasının Gerektiği

Karar No              : 2019/UH.II-313

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/559171 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Öğle Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 07.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Işıl Caterıng Yemek ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 18.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.01.2019 tarih ve 4661 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/142 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerine bırakılan Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Panoroma Kurumsal Yemekçilik Kantin Kafeterya Gıda Tekstil Emlak İnşaat Doğalgaz Petrol Otomotiv Turizm Otelcilik Yurt Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ile Temsa İnş. Tem. Sağ. Hiz. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – SMK Yemek Tem Spor Faal. İnş. İş Sağ. ve Güv. Bilş. Yapı Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara aşağıda belirtilen sebeplerle uygun olmadığı;

1- İlgili istekliler tarafından sunulan, Malzemeli Hesap Sunum Cetveli’nde (Ek-H.4)  yer alan ana girdilerin açıklama yöntemi kısmının yanlış doldurulduğu, ana girdilerin açıklama yöntemlerinin kaçıncı sayfada olduğunun belirtilmediği, anılan tabloda yer alan ana girdilerin ortalama birim fiyatlarının hatalı olarak “Ana Girdileri Tablosu”na yansıtıldığı,

2- Ana girdiler ile işçilik maliyeti toplamının, toplam teklif tutarına oranının Tebliğ’de belirtilen oranlar ( 0,80 – 0,95) arasında olmadığı, ilgili oranın 0,95’in üzerinde veya 0,80’in altında olduğu,

3- İlgili isteklilerin işin süresi boyunca etli, tavuklu ve sebzeli yemeklerin içeriklerinde kullanılması gereken dana ciğer, dana eti kemiksiz, dana kıyma, piliç baget, piliç pirzola, tavuk but ve tavuk fileto ürünlerinin çiğ girdi miktarlarını oluşturdukları yemek reçetelerine eksik olarak yansıtıldığı, ayrıca adı geçen girdilerin birim fiyatlarının da eksik olarak Ek-H.4 Cetveline yansıtıldığı,

Bunun yanında örnek yemek menüsünde yer alan bazı yemeklerin içeriğindeki antep fıstığı, bakla, bamya, bezelye, biber, çalı kuru fasulye, damla sakızı, dereotu, dolma biber, enginar, siyah erik, erişte, galeta unu, karnabahar, kayısı, kereviz, limon, lor peyniri, lor tatlısı, makarna, mezgit (temizlenmiş), mısır unu, pancar, pırasa, şeftali, süzme yoğurt, taze barbunya, tereyağı, tulumba tatlısı ve yeşil biber ana girdilerin birim fiyatlarının hatalı olarak Ek-H.4 Cetveline yansıtıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması veren ilgili isteklilerin adı geçen ana çiğ girdilerin fiyatlarını tevsiki amacıyla borsa bültenlerinin ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belgelerin sunulması gerektiği, ancak maliyet düşürmek amacıyla mevzuatta belirlenen sürelerin dışındaki (ihale tarihinden geriye doğru 1 yıl içerisinde olması gerekirken, daha eski veya ihale tarihinden sonraki bültenlerin kullanılması suretiyle) ve asgari birim fiyatların kullanılarak açıklama yapıldığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması veren isteklilerin açıklamalarının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

4- Aşırı düşük teklif açıklamalarında açıklama yöntemlerine ilişkin ekli belgelerin kaçıncı sayfada olduklarının açıkça yazılmadığı, ayrıca tevsik edici belgelerle ana çiğ girdi listesinde bulunan birim fiyatların birbiriyle aynı olmadığı,

5- Teklifi sınır değer altında kalan istekliler tarafından ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanıldığı ve mevzuata aykırı belgelerin sunulduğu, diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabileceği, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ekinde de imza sirküleri ile fiyat teklifi alınan ve istekliler ile tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensuplarına ait oda faaliyet belgelerinin de sunulmadığı,

                6- İlgili isteklilerin ekmek, ayran, süt, yoğurt gibi ürünlerin fiyatlarının tevsiki amacıyla kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşların fiyat listelerini kullandıkları, sunulan fiyat listelerinin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) olması gerektiği, ancak mevzuata aykırı olarak ilan/davet tarihinden önceki tarihli fiyat listeleri ile açıklama yapıldığı,

7- İlgili isteklilerin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatları gösteren belgelerde tarih bulunmadığı, sadece ilgili kurumun internet sayfası üzerinden temin edilen bilgisayar çıktısının alındığı tarihin bulunduğu, bu nedenle ilgili ürünlerin birim fiyatlarının hangi tarihler arasında geçerli olduğunun teyit edilemeyeceği,

8- Bazı ürünlerin fiyatlarının tevsiki amacıyla sunulmuş olan toptancı hal fiyatları belgelerinin ilgili toptancı hali idaresi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin bilinmediği, ilgili belgelerin onaysız olduğu, salt internet çıktısı halinde sunulduğu ve teyidi yapılamadığı, bu sebeple açıklama kapsamında kullanılmasının uygun olmadığı,

9- İlgili istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmuş olan EK-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesine göre hazırlanmadığı, belgelerde yer alan ana girdilerin fiyatlarının ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olduğu ve toplam tutarların da yanlış hesaplandığı, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde üretilen/alımı ve satımı yapılan mal miktarları, ihale konusu ihtiyaçların en az yarısını kapsamadığı, ilgili belgeye “tarih” ve “sayı” verilmediği, söz konusu belgenin anılan Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfası kaşelenip imzalanmadığı, ilgili tutanağın birinci sayfasında yer alan SMMM bilgileri ile ilgili meslek mensubunun kaşe bilgilerinin birbirinden farklı olduğu, ayrıca yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince adı geçen tutanağın Ek’inde sunulması gereken ilgili meslek mensubuna ait “Faaliyet Belgesi”nin de sunulmadığı,

Diğer taraftan ilgili istekliler tarafından düzenlenen EK-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında ana girdi listesine bir bütün olarak yer verilmediği, belirtilen listenin isteklinin söz konusu malı imalatlarında kullanıyor olması durumuna göre tablo halinde sınıflandırma yapılmadığı, diğer bir ifade ile Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunan isteklinin ana girdi listesindeki hangi ürünlerin üreticisi, hangi ürünlerin satıcısı olduğunun ayrı tablolar halinde belirtilmediği, söz konusu belgenin bu bakımdan mevzuata uygun olmadığı, ilgili tutanakta yer alan her bir ana girdi için ayrı ayrı satır açılması gerektiği, bütün ana girdilere tek bir tabloda bir bütün olarak yer verildiği,

10- “Ekmek” ve “pet su” açıklama yapılması gereken girdiler arasında sayıldığı, ancak aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan isteklilerin yemeklerin yanında verilecek olan ekmek ve pet su maliyetini ana girdi maliyet hesaplamasına dahil etmedikleri, Teknik Şartname’nin 5.8’inci ve 5.10’uncu maddelerinde “ekmek” ve “pet su” giderine ilişkin düzenlemeler bulunduğu, ancak ilgili isteklilerin ekmek ve pet su maliyetini ana girdileri hesaplamasına dahil etmedikleri, bu nedenle de lehlerine fiyat avantajı sağlayacak şekilde maliyet düşürerek eksik açıklamada bulundukları,

11- Anılan isteklilerin toplam yemek sayısının %10’u kadar ilaveten yapılması gereken vejeteryan yemeği maliyetini ana girdi hesaplamasına dahil etmedikleri, dahil etmiş olsalar bile vejeteryan yemeklerinde “zeytin yağı” kullanılacağının belirtildiği, ancak “Ayçiçek yağı” üzerinden açıklama yapıldığı,  lehlerine fiyat avantajı sağlayacak şekilde maliyeti düşürdükleri,

12- Teknik Şartname’nin 4 ve 5’inci sayfalarında çalıştırılacak olan personelin niteliklerine ve sayılarına yer verildiği, ayrıca çalıştırılacak olan personelin yemeğini yüklenicinin karşılayacağının aynı Şartname’nin 5.6’ncı maddesinde belirtildiği, ancak ilgili isteklilerin teklif edilmesi gereken asgari ücretin altında asgari işçilik hesaplamasının yapıldığı, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesine göre fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği,  söz konusu hizmet alımı işinin 02.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, 2019 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının işçilik hesaplamasına yansıtılmadığı, ayrıca personele verilmesi gereken yemek giderini işçilik hesaplamasına dahil etmedikleri, bu nedenle kendileri lehine fiyat avantajı sağladıkları,

13- “Zeytinyağı” üzerinden açıklamada bulunulduğu, Ticaret Borsa Bültenlerinin kotasyon listeleri incelendiğinde yemeklik zeytinyağı, dökme zeytinyağı, riviera zeytinyağı ve sızma zeytinyağı ürünlerinin ayrı ayrı yer aldığı ve fiyatlarının da birbirinden farklılık arz ettiği, “Zeytinyağı” ürününün cinsinin ihale dokümanında düzenlendiği ve “sızma” olma özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususunun açıkça anlaşılmadığı, ticaret borsası bültenlerinde sızma zeytinyağı, riviera zeytinyağı, dökme zeytinyağı, yemeklik zeytinyağı fiyatlarının ayrı ayrı yer aldığı, söz konusu ürünler için öngörülen bedelin tevsik edilemediği,

14- Yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden, idarece teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenmesi ve malzemeli yemek ihalesi yapan kurumlar tarafından hazırlanan Teknik Şartname’de asgari iki haftalık yemek menüsünün ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının yer almasının zorunluğunun olduğu,  ancak Teknik Şartname’de düzenlenmiş olan 22’şer günlük örnek yaz menüsü ve örnek kış menüsünde yer alan birçok yemeğin içeriklerinin ve çiğ girdi miktarlarının bulunmadığı, idarece aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmak üzere düzenlenen örnek menülerin, anılan Tebliğ’e uygun hazırlanmadığı, fırın piliç pirzola, fırında kızartmış piliç but, piliç baget haşlama, kıymalı kabak sandal, etli kestirmeli kereviz, taze börülce salatası, peynirli cevizli erişte, karma salata, havuçlu pilav, havuçlu pirinçli ıspanak, etsiz türlü, zeytinyağlı börülce, zeytinyağlı bamya, zeytinyağlı bezelye, zeytinyağlı mevsim türlü, zeytinyağlı kuru fasulye, zeytinyağlı bakla, etsiz kuru fasulye, şehriyeli pilav, zeytinyağlı nohut, etli güveç yemeklerinin içerikleri ve çiğ girdi miktarlarının Teknik Şartname’de yer almadığı, sağlıklı bir şekilde aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasına ve değerlendirilmesine engel olduğu, örnek menüler ile ilgili eksikliklere taraflarınca ihale öncesinde herhangi bir itirazda bulunulmadığı, bunun sebebinin de henüz ihale gerçekleşmeden istekliler tarafından aşırı düşük teklif verilip verilmeyeceğinin bilinemediği, aşırı düşük açıklaması ile ilgili eksikliklerin, aşırı düşük teklif sorgulama aşamasında değerlendirilmesi gerektiğinin düşünüldüğü, bu aşamada istekliler arasında eşit rekabet ve değerlendirme imkanının kalmadığı, Teknik Şartname’de içeriklerin ve gramaj listesinin mevcut olan yemekler arasından seçilerek asgari 2 haftalık örnek menülerin oluşturularak örnek yemek menülerinde yer alan tüm yemeklere ait girdi ve girdi miktarları verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği, örnek menülerde yer alan ve yukarıda anılan yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarlarının Teknik Şartname’de bulunmaması dolayısıyla anılan yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarlarının taraflarınca oluşturularak açıklama yapıldığı,

Bu durumda, aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer 3 isteklinin de kendilerinin belirledikleri yemek içerikleri üzerinden açıklama yaptıkları, dolayısıyla isteklilerin eşit koşullar altında aşırı düşük teklif açıklaması yapmasının önüne geçildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Hazır Öğle Yemeği” olduğu, ihalede 23 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 07.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 8 adet isteklinin katıldığı, aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde sınır değerin altında teklif sunan Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Panoroma Kurumsal Yemekçilik Kantin Kafeterya Gıda Tekstil Emlak İnşaat Doğalgaz Petrol Otomotiv Turizm Otelcilik Yurt Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir. …” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Tebliğ maddeleri gereğince, idarelerin doküman içerisinde en az iki haftalık örnek menülere yer vermeleri gerektiği, anılan menülerin aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında kullanılacağı, isteklilerin tekliflerini ne şekilde oluşturduklarını bu örnek menüler doğrultusunda belgelendireceği, idarelerin de söz konusu açıklamaları anılan menülerde yer alan yemek gramajları, tarifleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda değerlendirecekleri sonucuna ulaşılmış olup aşırı düşük teklif değerlendirilmesinin eşitlik ve rekabet ilkeleri doğrultusunda sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi için örnek menülerde herhangi bir belirsizliğin bulunmaması gerektiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. A) Adı: Hazır Öğle Yemeği
 2. B) Miktarı ve Türü:

Hazır Öğle Yemeği Hizmeti Alımı (1 Hizmet Kalemi (359.160 Öğün))

Ayrıntılı Bilgi İdari Şartnamenin Ekinde Yer Almaktadır.

 1. C) Yapılacağı Yer: Merkez Yemekhane, Sosyal Yaşam Kampüsü, Oğuzlar Ek Hizmet Binası, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve Yüklenicinin Atölyesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1.Sözleşmenin imzalanması sırasında Yüklenici tarafından verilecek kesin teminat mektubunun süresi (Sözleşmenin 11.1.2 maddesi) 30/06/2020 tarihine kadar olacaktır.” düzenlemesi ile aşağıda yer verilen tablonun bulunduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı (Hazır Öğle Yemeği Hizmeti (Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dahil Edilecektir.))

Öğün 359.160

Aktarılan Şartname düzenlemelerinde; ihale konusu işin malzemeli yemek alımı hizmeti olduğu, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine göre açıklama isteneceğine, ihale komisyonunca yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceğine, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifinin reddedileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İdarece yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin 3.871.644,24 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif sunan 5 istekliye (Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Panoroma Kurumsal Yemekçilik Kantin Kafeterya Gıda Tekstil Emlak İnşaat Doğalgaz Petrol Otomotiv Turizm Otelcilik Yurt Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi, Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Temsa İnşaat Temizlik Sağlık Hizmetleri Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi, Işıl Catering Yemek ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) 20.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazının gönderildiği,

Anılan isteklilere gönderilen yazının “…Teklif cetvelinde yer alan 359.160 öğün öğle yemeği için; Teknik Şartname’nin 12. maddesi ile Ek 1 ve Ek 2’de yer alan örnek menü düzenlemesinden asgari iki haftalık olarak ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları esas alınmak üzere, “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklama sunulması,

Ana girdi ibaresi kapsamında; kırmızı et, beyaz et, balık, kuru gıdalar (pirinç, makama, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye, kuru üzüm, gibi), sebze, meyve, salça, un, toz şeker, peynir yumurta, meyve suyu, süt, yoğurt, ayran, yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı), pet su (200-250ml orijinal kapalı ambalajında bardak su), ekmek (50 gr orijinal kapalı ambalajında roll ekmek) açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınarak, ayrı ayrı ayrıntılı açıklama yapmak sureti ile belirtilen giderler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre belgelere dayanan yazılı açıklamanızı ihale komisyonuna iletmek…” şeklinde olduğu görülmüştür.

İsteklilerin aşırı düşük açıklamalarını mevzuata uygun olmak koşuluyla geçerli şekilde yapabilmeleri ve idarelerin yapılan açıklamaları sağlıklı değerlendirmelerinin ön koşulu, idareler tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun yapılmasıdır.

Bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan örnek menü ile ilgili düzenlemeler incelendiğinde;

Teknik Şartname üzerinde yapılan incelemede, idarece örnek yaz menüsü ve örnek kış menüsü olmak üzere toplam 44 günlük örnek menüye yer verildiği, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması yazısında ise aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden “Teknik Şartname’nin 12. maddesi ile Ek 1 ve Ek 2’de yer alan örnek menü düzenlemesinden asgari iki haftalık olarak ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları esas alınmak üzere” şeklinde açıklama istenildiği görülmüş olup, böylece isteklilerin açıklamalarını sunacağı asgari iki haftalık menüye ilişkin net bir belirlemenin yapılmadığı, idare tarafından 44 günlük menü içerisinden isteklilerin kendilerinin seçeceği asgari iki haftalık örnek menü üzerinden açıklama yapmalarının istenildiği, bu durumun sunulan açıklamaların eşit şartlarda değerlendirilmesini engelleyeceği ve isteklilerin açıklaması gereken maliyet bileşenleri hakkında tereddüde düşeceği anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan incelemede ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Panoroma Kurumsal Yemekçilik Kantin Kafeterya Gıda Tekstil Emlak İnşaat Doğalgaz Petrol Otomotiv Turizm Otelcilik Yurt Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi tarafından 44 günlük örnek menü üzerinden açıklama yapıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ise 2 haftalık menü şeklinde açıklama yaptığı görülmüştür.

Ayrıca örnek menüde yer alan bazı yemeklerin (etli/etsiz güveç, kıymalı kabak sandal, fırın piliç pirzola, zeytinyağlı taze börülce, zeytinyağlı bamya, tulumba tatlısı, lor tatlısı gibi) çiğ girdi miktarlarına ilişkin Teknik Şartname’de herhangi bir belirlemenin yapılmadığı görülmüştür.

Nitekim, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Teknik Şartname’de çiğ girdi miktarı verilemeyen bazı yemekler için benzer yemeklerin kullanıldığına ilişkin beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

Bu hususlar dikkate alındığında çiğ girdi miktarları bulunmayan ve belirsizliğe yol açan bu durumda örnek menü üzerinden sağlıklı ve mevzuata uygun aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı ve açıklamaların uygunluğunun da incelenemeyeceği anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun şekilde hazırlanmadığının iddia edildiği, anılan iddialar doğrultusunda yapılacak inceleme çerçevesinde istekliler tarafından sunulan açıklamanın ve belgelendirmelerin örnek menüde yer alan yemeklere uygunluğunun denetleneceğinden örnek menüde yer alan her bir öğünün tariflerinin ve gramajlarının açık ve net bir biçimde Teknik Şartname ve eklerinde yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi için idarece asgari iki haftalık menü hususunda net bir belirleme yapılarak söz konusu menü içerisinde yer alan her öğün ve yemeğin, tarif ve gramajlarının açık şekilde belirtilmesi gerektiği, mevcut durumda isteklilerin belirleyeceği iki haftalık örnek menüde gramajları yer almayan bazı yemeklere yer verildiği, bu durumun aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sürecinde eşit muamele ilkesinin zedelenmesine yol açacağı, bu nedenle idarenin yemek gruplarına Teknik Şartname kapsamında girdileri mevcut ve belirsizliğe yol açmayacak biçimde, yemeklere ilişkin açık ve anlaşılabilir bir şekilde asgari iki haftalık bir örnek menü belirleyerek tüm istekliler açısından tereddüde yer vermeyecek şekilde aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yeniden gerçekleştirmesinin Kanunun 5’inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilere yönelik olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın