Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Ticaret Borsası Bülteninin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulmamış Olması

Yemek Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Ticaret Borsası Bülteninin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulmamış Olması

 Karar No              : 2019/UH.I-221

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/547586 İhale Kayıt Numaralı “Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis ve Servis Sonrası Hizmetler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğü tarafından 06.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis ve Servis Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Günay Kurumsal Gıda San. Tic. A.Ş.nin 31.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2019 tarih ve 2093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/75 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

ğ) Ekmek, ayran, süt, yoğurt, pet bardak su gibi girdilerin birim fiyatlarının halk ekmek fabrikaları, Atatürk Orman Çiftliği vb. kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatlar ile tevsik edilmeye çalışıldığı, ancak söz konusu fiyatların ilan tarihlerinin mevzuatta belirtilen sürelere uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Paket süt ve paket bal girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek amacıyla söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarında (EK-O.7) paket süt için belirtilen 0,55 TL birim fiyatın, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveline (EK-H.4) daha düşük bir fiyat olarak (0,28 TL) yansıtıldığı görülse de, idare tarafından gönderilen iki haftalık örnek yemek menüsünde “paket süt” girdisinin 2 adet olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (EK-H.4) de paket süt için toplam tutarın; Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarında belirtilen tutar ile (0,55 TL) örnek menüde belirtilen miktarın (2 adet) çarpılması sonucu elde edilen tutar olarak gösterildiği (1,1 TL), ayrıca söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan “Öğün Maliyeti” tablolarına paket süt fiyatının doğru olarak yansıtıldığı (0,55 TL), dolayısıyla öğün maliyeti hesaplamalarında ve Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde paket süt için belirtilen toplam tutarda hesaplama hatası yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan; bahse konu örnek yemek menüsünde yer alan yemeklerin yapımında kullanılacak olan armut ve domates salçası malzemelerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (EK-H.4) yer verildiği, anılan girdilerin fiyat tevsikinin yapılması amacıyla Balıkesir Ticaret Borsasının Eylül 2018 tarihli bülteninin kullanıldığının belirtildiği, ancak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde bahse konu Ticaret Borsası bülteninin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik iddialarının yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Azelya Yem. Gıd. Tem. İnş. Oto. Gayrimkl. Emlk. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın