Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek İhalesinde Diyet Yoğurdun Tevsiki

Yemek İhalesinde Diyet Yoğurdun Tevsiki

Yemek İhalesinde Diyet Yoğurdun Tevsiki

Karar No              : 2021/UH.I-1121

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Balkan Caterıng Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2021 tarih ve 23394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/868 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

8) Teknik Şartname’nin diyet kahvaltı ve ara öğün örnek menüsünde sadece süt yazıldığı, ancak diyet kahvaltı ve ara öğün gramaj listelerinin süt gıdasına ilişkin açıklamada “süt (yağlı veya light olacaktır)” şeklinde ibarenin yer aldığı, dolayısıyla anılan menülerde yer alan sütlerin yağlı veya light olacağı konusunda belirsizliklerin bulunduğu, anılan iki ürün fiyat olarak da birbirinden farklı olduğu ve bu durumda ara öğün ve diyet kahvaltı maliyetinde farklılığa ve aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında çelişkilere sebebiyet vereceği, öte yandan, ara öğün ve diyet yemek menülerinde yer alan yoğurtlarda da sadece yoğurt yazdığı, anılan menülerdeki yoğurtların normal veya light olması konusunun da açık olmadığı ve bu nedenle de sağlıklı teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı,

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Diyet Kahvaltılarla İlgili Özel Şartlar” başlıklı 16’nci maddesinde “…16.1.5) Diyet kahvaltı tabağında yer alacak diyet kahvaltılıklar bu şartnamede belirtilen şartlara uygun olmakla beraber aşağıda belirtilen niteliklere de uygun olmalıdır:

16.1.7) Paket Süt: Diyet Kahvaltı tabağında yer alacak paket sütler en az net 200 ml. gramajda, yağlı veya light türlerinde UHT yöntemiyle işlenmiş ve homojen ize edilmiş olacak, içilmesini sağlayacak çubuğu bulunacaktır. Kahvaltıyı tüketecek kişi talep etmesi halinde yanında bardak verilecek hastanın doktoru veya diyetisyeni tarafından uygun görülmesi halinde de şeker ve şeker karıştırıcı verilecektir…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Ara Öğünlerle İlgili Özel Şartlar” başlıklı 17’nci maddesinde “…17.1.6) Ara öğün tabaklarında yer alacak ana gıda maddeleri bu şartnamede belirtilen diğer şartlara uygun olmakla beraber aşağıda belirtilen niteliklere de uygun olmalıdır:

17.1.8) Kâse Yoğurt: Ara öğün tabaklarında yer alacak kâse yoğurtlar en az net 200 gramlık- gramajda ve hastanın doktorunun ya da diyetisyeninin önerdiği cinste olacaktır.

17.1.11) Paket Süt: Ara öğün tabaklarında yer alacak paket sütler en az net 200 mİ. gramajda, yağlı veya light türlerinde (paket sütün cinsi hastanın doktoru veya diyetisyeni tarafından belirlenir) UHT yöntemiyle işlenmiş ve homojenize edilmiş olacak, içilmesini sağlayacak çubuğu bulunacaktır. Kahvaltıyı tüketecek kişi talep etmesi halinde yanında bardak verilecek hastanın doktoru veya diyetisyeni tarafından uygun görülmesi halinde de şeker ve şeker karıştırıcı da verilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinden, diyet kahvaltı ve ara öğün örnek menülerinden iki öğüne ilişkin verilecek olan “süt”e ilişkin düzenlemenin yapıldığı, anılan düzenlemelerde ise “süt” reçetesine ilişkin yapılan açıklamada ise, sütün “yağlı” veya “light” türlerinden biri baz alınarak teklif verileceğinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, diyet kahvaltı ve ara öğün menülerinde kullanılacak olarak süt evsafının, “light” veya “yağlı” şeklinde anılan Teknik Şartname’de düzenlendiği, iki süt türü arasından istekli olabileceklere seçim hakkı tanındığı, bu itibarla istekli olabileceklerin tekliflerini oluştururken her iki türden birini esas alarak oluşturabilecekleri anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin iddiasında belirtmiş olduğu “ara öğün ve diyet yemek menülerinde yer alan yoğurtlarda da sadece yoğurt yazdığı, anılan menülerdeki yoğurtların normal veya light olması konusunun da açık olmadığı ve bu nedenle de sağlıklı teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı” şeklinde hususun incelenmesi sonucunda;

Anılan Şartname’de diyet kahvaltı ve ara öğün türlerine ilişkin olarak, idarece bir haftalık örnek yemek menülerinin düzenlendiği, söz konusu menülerin içeriği incelendiğinde, diyet kahvaltı örnek haftalık menüsünden “yoğurt” gıdasının verileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığı;  ara öğün örnek haftalık menüde söz konusu gıdanın yer aldığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, yukarıda bahsi geçen Şartname’nin ara öğüne ilişkin yapılan düzenlemelerinde, yoğurdun, kâse yoğurt ve en az net 200 gram olarak sunulacağının belirtildiği, ancak idarece yoğurdun ne tür olacağına ilişkin olarak bir belirleme yapılmadığı, ayrıca idarenin cevabi yazısından da anlaşılacağı üzere, isteklilerin sadece ara öğün yemek menüsünde “yoğurt” gıdasına ilişkin olarak maliyet belirmesinin yapılacağı, bu itibarla isteklilerin söz konusu gıdaya ilişkin olarak da Teknik Şartname’de yer alan ürün özelliğini kullanmasının yeterli olacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın