xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek İhalesinde Normal Kahvaltı Ve Normal Gece Kahvaltısı Tevsiki

Yemek İhalesinde Normal Kahvaltı Ve Normal Gece Kahvaltısı Tevsiki

Yemek İhalesinde Normal Kahvaltı Ve Normal Gece Kahvaltısı Tevsiki

Karar No              : 2021/UH.I-1121

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Balkan Caterıng Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2021 tarih ve 23394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/868 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

9) Teknik Şartname’de, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları E.A.H için normal gece kahvaltı menüsü verildiği ve gece kahvaltı öğün sayısının da normal kahvaltı sayısına eklendiği, bu itibarla normal kahvaltı miktarları ile gece kahvaltısı miktarlarının farklı olduğu, dolayısıyla bu iki yemeğin ana çiğ girdilerinin de birbirinden farklı olmasından hareketle her iki kahvaltı türünün maliyetinin birbirinden farklı olduğu, dolayısıyla hangi kahvaltı türünden kaç adet hazırlanacağının belirsiz olduğu

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Hizmet Sunumunda Üretilecek Yemek ve Kahvaltıların Cinsleri, Miktarları ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerine dağılımı” başlıklı 13’üncü maddesinde “(1) Hizmet sunumunda üretilecek yemek ve kahvaltıların cinsleri, miktarları ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine dağılımı Tablo.24’de gösterilmiş

TabIo.24.Hizmet Sunumunda Üretilecek Yemek ve Kahvaltıların Cinsleri, Miktarları ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Dağılımı Tablosu

Normal Sabah Kahvaltısı

Miktarı

Normal Gece Kahvaltısı

Miktarı

TOPLAM

Bolu izzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları E.A.H

90.750

75.000

165.750

TOPLAM

1.097.170

381.470

1.478.640

…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 15.7’nci maddesinde “Normal kahvaltılar birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak yer almakta olup bu şartnamede belirtilen usule uygun olarak tespit edilecek yenilen normal kahvaltı sayısına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır.

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin İlave öğün (gece kahvaltısı) örnek menü listesi aşağıdaki gibidir. İlave öğün(gece kahvaltısı) sadece hastalar için verilecektir. İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için normal gece kahvaltısı miktarı Tablo 24’de belirtilmiştir.

Tablo 27 Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin Normal Gece Kahvaltısı Örneği,

1.HAFTA

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Kaşar Peynir

Zeytin

Bal

Meyve Suyu Ekmek

Sigara

Börek

Yumurta

Zeytin

(kokteyl)

Reçel

Ayran

Beyaz Peynir

Zeytin

Bal

Meyve Suyu

Beyaz

Peynirli

Sandviç

Ayran

Yumurta

Zeytin

Fındık

Ezmesi

Meyve Suyu

Ekmek

Kek

Meyve Suyu Beyaz Peynir Siyah Zeytin

Yumurta Zeytin Tereyağ. Tahin-Pekmez Ekmek

2. HAFTA

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Kaşar Peynir

Zeytin

Bal

Süt

Ekmek

Poğaça

Kaşar

Peynir

Zeytin

Süt

Yumurta

Zeytin

Tereyağ

Reçel

Ekmek

Parça/Poşet

Kek

Meyve Suyu

Reçel

Yeşil Zeytin Yumurta Çay Ekmek

Fındık Ezmesi Krem Peynir Patatesli Tepsi Böreği Meyve Suyu

Kaşarlı

Sandviç

Çay

” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemelerinden, başvuruya konu ihalede, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için ilave öğün (gece kahvaltısı) belirlemesi yapıldığı ve bu öğüne ilişkin olarak da iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapıldığı, ayrıca hizmet sunumunda üretilecek yemek ve kahvaltıların cinsleri, miktarları ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislere dağılımına ilişkin yukarı yer verilen tabloda normal sabah kahvaltısı miktarı, normal gece kahvaltısı miktarı olarak ayrı ayrı toplam miktarın idarece öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, bahsi geçen hastanede verilecek olan “normal sabah kahvaltı” ve “normal gece kahvaltısı” menüleri için ayrı ayrı toplam kaç adet hazırlanacağının Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesinde yer alan tablodan net bir şekilde görüldüğü, öte yandan normal gece kahvaltısı için anılan Şartname’de iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapıldığı, söz konusu menü içeriğinde yer alan yemek reçeteleri için Teknik Şartname’nin “Normal Kahvaltılarla İlgili Özel Şartlar” başlıklı 15’nci maddesinde öngörülen düzenlemelerin esas alınarak, isteklilerin tekliflerini hazırlayabilecekleri değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın