xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek İhalesinde Ramazan Ayında Oruç Tutan Personele Verilecek İftar Yemeği Ve Sahur Kahvaltısı Menüleri

Yemek İhalesinde Ramazan Ayında Oruç Tutan Personele Verilecek İftar Yemeği Ve Sahur Kahvaltısı Menüleri

Yemek İhalesinde Ramazan Ayında Oruç Tutan Personele Verilecek İftar Yemeği Ve Sahur Kahvaltısı Menüleri

Karar No              : 2021/UH.I-1329

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/209140 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Savan Grup Gıda A.Ş.nin 25.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.06.2021 tarih ve 26536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1010 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…3) Yüklenici Firma, günlük yemek listesindeki yemeklerin yapılması için gerekli malzemelerin temininde güçlük çekildiği durumlarda ya da meydana gelebilecek teknik arızalarda menü değişikliği yapılmak istendiğinde hastane diyetisyenlerinin onayını alacaktır. Ayrıca özel durumlarda (Ramazan ayı, bayram, yılbaşı vb.) idare yükleniciye önceden haber vermek koşulu ile değişiklik yapabilecektir. Ramazan ayında oruç tutan nöbetçi personel için iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak ek servis saatleri düzenlenecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanının ilgili düzenlemesinden Ramazan ayında oruç tutan nöbetçi personel için iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak ek servis saatlerinin düzenleneceği tespit edilmiştir.

Anılan düzenlemede Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde ek servis ihtiyacının olabileceği, Ramazan ayına özel olarak ayrıca bir menü belirlemesinin yapılmadığı diğer bir ifadeyle Ramazan ayı dışında verilecek yemek kap sayısında bir değişiklik yapılmadığı, idare tarafından örnek yemek ve kahvaltı listelerine ihale dokümanı kapsamında yer verildiği, ihale konusu iş alanında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin söz konusu listeleri baz alarak ramazan ayında oruç tutan personele verilecek iftar yemeği ve sahur kahvaltısı menülerini oluşturabileceği, nitekim fiyatlandırmanın normal kahvaltı ve normal yemek fiyatı üzerinden yapılabileceği, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulması ve değerlendirilmesini engelleyecek bir durumun bulunmadığı bu sebeple başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın