Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İdarenin Aynı Erzak Kullanmak Şartıyla Yapılacak Yemeği Değiştirebileceği

İdarenin Aynı Erzak Kullanmak Şartıyla Yapılacak Yemeği Değiştirebileceği

İdarenin Aynı Erzak Kullanmak Şartıyla Yapılacak Yemeği Değiştirebileceği

Karar No              : 2021/UH.I-1329

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/209140 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Savan Grup Gıda A.Ş.nin 25.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.06.2021 tarih ve 26536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1010 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin hükümlerine göre öğle ve akşam yemek menülerinin aynı olabileceği veya aynı erzakın kullanılması suretiyle yemeklerin türünün değiştirilebileceği, ancak Teknik Şartname’de hazırlanan örnek menülerde birbirinden tamamen farklı yemeklere yer verildiği, hazırlanan menünün öğle yemeğinde kullanılan erzakın kullanılması şartıyla akşam yemeğinde yer alan yemeklerin değiştirilmesi kuralına aykırı olduğu,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 90’ıncı maddesinde “Hastaların beslenmeleri normal ve rejim yemeği olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Normal Yemek :

Öğle yemeği ile akşam yemeği aynı olabileceği gibi, aynı erzakı kullanmak kaydıyla ve üç kabı geçmemek şartıyla akşam yemeğinin bir veya iki türü değiştirilebilir…” hükmü,

Teknik Şartname’nin “tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesinde “1) Yüklenici Firma, hastane diyetisyenlerince Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan yemek listelerini esas alacaktır. Yemek listeleri, hastane diyetisyenleri tarafından bir hafta öncesinden Yüklenici Firmaya sunulacaktır. Yüklenici Firma mevsimsel veya olağanüstü durumlarda tedarikte zorlandığı yemekleri hastane diyetisyenleri bilgisi dahilinde muadiliyle değiştirebilecektir…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Verilecek Yemek, Kahvaltı ve Diyet Yemeklerinin Şekli” başlıklı 10’uncu maddesinde “a) Normal Yemek ve Normal Kahvaltı: Normal yemek alan hasta, hasta refakatçisine her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Kahvaltı çay, süt, meyve suyu, bitki çayı ve ekmek dışında üç çeşit olarak verilecektir. Normal yemek ve kahvaltıların günlük menü planları, Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğindeki normal yemek günlük istihkak cetvelindeki besinlerin verilme sıklığı doğrultusunda diyetisyen tarafından oluşturulacaktır.

Normal Yemek:

1. kap: Et yemeği veya etli sebze yemeği,

2. kap: Pilav, makarna, çorba, zeytinyağlı yemekler v.b,

3. kap: Salata, tatlı, yoğurt, ayran, meyve v.b şeklinde en az 3 kaptan oluşmalı, garnitürler çeşit olarak sayılmamalıdır.

Normal yemek yiyen hasta, refakatçi ve personele öğlen ve akşam farklı yemekler servis edilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’de, kahvaltının, çay, süt, meyve suyu, bitki çayı ve ekmek dışında üç çeşit olacağı, normal yemeklerin her öğünde 3 kap olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca Anılan Şartname’de yer alan 1 aylık normal öğle ve akşam örnek menülerinde 3. kap yemeklerde tamamlayıcı gıda veya içeceklerin yer aldığı( Salata, tatlı, yoğurt, ayran, meyve vb.), öğle yemeği ile akşam yemeği açısından ise Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 90’ıncı maddesinde yer verilen “Öğle yemeği ile akşam yemeği aynı olabileceği gibi, aynı erzakı kullanmak kaydıyle ve üç kabı geçmemek şartıyla akşam yemeğinin bir veya iki türü değiştirilebilir” düzenlemesinden farklı olarak Teknik Şartname’de 1 aylık normal öğle ve akşam yemeklerinin farklı belirlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla ilgili sorumluluğun idarelerde olduğu, Yataklı Tedavi Yönetmeliği’nde zorunluluk belirtilmediği, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer verilen menü ve yemek içeriklerine göre hazırlaması gerektiği, olağan olmayan durumlarda idarenin bilgisi dahilinde değişiklik yapılabileceğinin düzenlendiği dikkate alındığında mevcut doküman düzenlemelerinin teklif hazırlanmasına engel oluşturmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın