Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Kiralanan Araçların Yerli Muhteva Oranı Listesindeki Yüzde 50 Oranını Sağlayamadığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Kiralanan Araçların Yerli Muhteva Oranı Listesindeki Yüzde 50 Oranını Sağlayamadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-2364

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/579265 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Emrinde; Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Emrinde; Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hedef Servis Hizmetleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2021 tarih ve 57147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2017 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

10) Özdağ Turizm firmasının aşırı düşük açıklamasında 15 adet binek otomobil araçlar ve 2 adet 8+1 yolcu kapasiteli otomobil araçlardan 4+1 cinsli olanların bir kısmı 2017 model Renault Megane marka olup yine 2 adet 8+1 cinsli araçların Volkswagen marka olması dolayısıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli muhteva oranı listesinde görüneceği üzere %50 oranını sağlayamadığı ve bu sebeple yabancı menşeili olduğu, bu araçların kiralanmasının Teknik Şartname’nin 3.1.7.1 maddesine aykırı olduğu, bu sebeple kiralanması ve aşırı düşük açıklamasında bu araçlara yer verilmesinin uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartnamenin 3.1.7.1. maddesinde “237 sayılı Taşıt Kanunu 10. maddesi ve 2006/10193 sayılı hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullerin anlatıldığı Bakanlar Kurulu Kararının 4. ve 6. Maddesi gereği; Yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanamaz. Yerli muhteva oranı %50‘nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanamaz. Yerli muhteva oranı %50’nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli muhteva oranı %50 ’nin üzerinde olduğu belirlenen binek ve station- wagon cinsi taşıtlar kiralanabilecektir. Yüklenici sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme hükümleri geçerli olmak ve ek ücret talep etmemek kaydıyla daha üst model taşıtla hizmet verebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartnamenin 3.1.7.1. maddesinde yapılan düzenlemede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli muhteva oranı %50’nin üzerinde olduğu belirlenen binek ve station- wagon cinsi taşıtlar kiralanabileceği belirtilmiş, ancak söz konusu hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belgelendirilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Söz konusu hususa ilişkin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında bir bilgi veya belge sunulmasına gerek bulunmadığı ve bu husustaki denetimin sözleşme aşamasında gerçekleştirilebileceği anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın