xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Araçların Sınırsız Kilometre Yapacağı Düzenlemesi Teklif Oluştururken Tereddüde Yol Açtığı İddiası

Şartnamede Araçların Sınırsız Kilometre Yapacağı Düzenlemesi Teklif Oluştururken Tereddüde Yol Açtığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-2372

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/620611 İhale Kayıt Numaralı “15 Kısım Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “15 Kısım Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şamil Nacar Taşımacılık İnşaat Gıda Su Ürünleri Ziraat Makinaları Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 03.12.2021 tarih ve 56753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2003 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin Genel Şartlar bölümünün 5’inci maddesinde araçların gerektiğinde sınırsız kilometre yapacağına yönelik düzenlemenin bulunduğu, bu durumun lastik ve bakım onarıma ilişkin teklif oluştururken tereddüte yol açtığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Arapkir Ali Özge Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Pütürge Devlet Hastanenin Hizmet araçları kiralanmasına ilişkin Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı bölümünde “5- Araçlar 7/24 görevlendirilen sağlık tesisinin hizmetinde olacak ve gerektiğinde sınırsız km yapacaktır.

6- Araçlar her türlü yol şartlarına ve mevsim şartlarına göre hizmet verecek şekilde yüklenici tarafından bakımları yapılacaktır.

17- Alınacak aracın İl sınırları ve gerektiğinde iller arası olmak üzere 7/24 kullanıma hazır halde bulundurulmasından yüklenici sorumludur.

18- Araçların her türlü bakım, onarım, yağ, yakıt, lastik vb. tüm giderleri yükleniciye aittir. Her yıl mevsiminde aybaşından itibaren Nisan ayı sonuna kadar kışlık lastik, diğer zamanlarda yazlık lastik takılacaktır. 40.000 km’yi aşmış veya yıpranmış lastikler yenisi ile değiştirilmesinden yüklenici sorumludur.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2022; işi bitirme tarihi 31.12.2023” düzenlemesi yer almıştır.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Arapkir Ali Özge Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Pütürge Devlet Hastanenin Hizmet araçları kiralanmasına ilişkin Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde birtakım araçlarda yakıtın idare tarafından, bir kısmında ise yüklenici tarafından karşılanacağı, yakıtı yüklenici tarafından karşılanacak araçlara ilişkin yıllık ortalama kilometre miktarlarının belirlendiği, birim fiyat teklif cetvelinde birimin kilometre olarak öngörüldüğü tespit edilmiştir. 

Yapılan incelemede, şikayete konu Teknik Şartname maddesinde araçların gerektiğinde sınırsız km yapacağı öngörülmüş olup, araçların amortisman, periyodik bakım ve onarımında yapılacak kilometre önem arz etmekle birlikte, araçların sınırsız kilometre yapılmasına ilişkin durumun kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olacağı, yakıtı yüklenici tarafından karşılanacak araçların ise yıllık ortalama yapacağı kilometre miktarlarının belirlendiği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli tacir niteliği haiz istekliler tarafından ihale dokümanında araçlara ilişkin öngörülen süre ve koşullar doğrultusunda maliyet oluşturulmasının mümkün olduğu, nitekim araç kiralama firmalarınca belirlenen süre içerisinde sınırsız kilometre üzerinden kiralamaların yapılabildiği ve böylesi durumun da fiyatlandırılabildiği dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede sınırsız kilometre üzerinden teklif verileceği düzenlemesinin teklif vermeye engel teşkil etmediği, bu kapsamda başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın