xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede “S” Plaka Dışında Servis Araçlarının Çalıştırılmayacağının Belirtilmesi İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu İddiası

Şartnamede “S” Plaka Dışında Servis Araçlarının Çalıştırılmayacağının Belirtilmesi İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1904

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/472631 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama ve Diyaliz Hasta Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama ve Diyaliz Hasta Taşıma” ihalesine ilişkin olarak İsa Araç Kiralama Hizmetleri Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2021 tarih ve 44593 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1581 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yer alan, “Bolu Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 2015/267 sayılı kararı ile Bolu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde çalışacak servis araçları için tahdit uygulaması ve tek harf plakası (S Plaka) uygulamasına geçilmiş olup bu kapsam dışında bulunan araçlar çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde, “… Bolu Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 2015/267 sayılı kararı ile Bolu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde çalışacak servis araçları için tahdit uygulaması ve tek harf plakası (S Plaka) uygulamasına geçilmiş olup bu kapsam dışında bulunan araçlar çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale dokumanı kapsamında yer alan Bolu Belediyesi Meclisi’nin mezkur kararında, “… Servis araçlarının plakalarında tahdit uygulamasına geçilerek kullanılacak plakanın (S) harfi serisinden 0001-1500’e kadar servis araçları için kullanılmasına,…” şeklinde oy çokluğu ile karar alındığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemesi mezkur Meclis kararı eşliğinde değerlendirildiğinde, işin yürütüleceği yerin Bolu Belediyesi sınırları içinde yer alacağı ve söz konusu meclis kararı gereği (S) plaka dışında servis hizmeti verilemeyeceği açıktır. İdare tarafından yapılan düzenleme ile işin kesintisiz yürütülmesi hedeflenmekte olup, ihalede yeterlik kriteri olarak da belirlenmediği dikkate alındığında, idare tarafından yapılan düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlamadığı anlaşılmış olup, mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın