Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şoför, Araç Ve Personel Giderlerinin Yüzde 25 Oranında Yüklenici Kar Ve Genel Giderler İçerisinde Değerlendirilmesi Teklif Vermeye Engel Nitelikte Değildir

Şoför, Araç Ve Personel Giderlerinin Yüzde 25 Oranında Yüklenici Kar Ve Genel Giderler İçerisinde Değerlendirilmesi Teklif Vermeye Engel Nitelikte Değildir

Karar No              : 2021/UY.I-1797

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/392839 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 56(Kozan) ve 57(Adana) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ,Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 56(Kozan) ve 57(Adana) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Kumsal Petrol Maden Taahhüt İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin 11.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1426 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Sözleşme Tasarısı’nın 33.1’inci maddesinde kontrollük için istenilen 4 adet sürücü dahil araçlara ilişkin tüm giderlerin yükleniciye ait olacağı, anılan Tasarı’nın 33.2’nci maddesinde ise yapı denetim görevlilerinin genel hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2 personelin idarenin emrine tahsis edileceği düzenlemelerinin bulunduğu, ancak söz konusu giderlerin, yaklaşık maliyet oluşturulurken hesaba katılmadığını düşündükleri ve yaklaşık maliyete yansıtılmamasının hatalı hesaplama yapılmasına neden olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 11’inci maddesinde “(1) İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

(2)Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.

(3)Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.” hükmü,

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Yüklenici kontrollük amacı ile yapı denetim işlerinde kullanılmak üzere 56.(Kozan) ve 57.(Adana) Şube Şeflikleri kapsamında her bir şube şefliği için ikişer adet olmak üzere (Toplam 4 adet) sürücüsü (idarenin uygun gördüğü) ile birlikte en az 2021 model (lpg’li olmayan, dizel/benzinli, en az 1500 cc motor hacminde ve minimum 130 hp, otomatik/manuel şanzıman (idarenin talebine göre), 4×2/4×4) binek yada kasasız arazi aracı tahsis edecektir. Aracın ve Şoförün tüm giderleri (servis, hgs, ogs, akaryakıt (taşıt tanıma sistemli), maaş, SGK, vb harcamalar) yükleniciye aittir.

33.2. Yüklenici, tüm kanuni giderleri (maaş, sigorta, vergi v.s.) karşılamak kaydıyla Yapı Denetim Görevlilerinin genel hizmetlerinin yürütülebilmesi için İdarece uygunluğu kabul edilmiş, İdarenin öngöreceği nitelikte 2 adet personeli İdarenin emrine tahsis edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas teşkil eden iş kalemi analizlerinde ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan analizlerin kullanıldığı görülmüştür.

Anılan Yönetmelik’in 11’nci maddesinde iş kalemi şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının KDV hariç toplam tutarlarına %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplanacağı hüküm altına alınmış olup, idarece iş kalemi analizlerinde ise kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan analizlerin kullanıldığı dolayısıyla söz konusu iş kalemlerinde %25 oranında yüklenici kar ve genel gider eklenerek yaklaşık maliyetin hesaplandığı anlaşıldığından iddia da yer verilen şoför, araç ve dört personel giderlerinin %25 oranında yüklenici kar ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesinin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın