Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMADA AÇIKLAMA / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ekmek Fiyatının Ankara Halk Ekmek Fabrikası Fiyatlarıyla Açıklanabileceği

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ekmek Fiyatının Ankara Halk Ekmek Fabrikası Fiyatlarıyla Açıklanabileceği

Karar No              : 2019/UH.I-932

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/243039 İhale Kayıt Numaralı “Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Bir Öğün Öğle Yemeği Verilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Bir Öğün Öğle Yemeği Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Maraş Damak Yem. Gıda Tem. İnş. Taş. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin 04.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.07.2019 tarih ve 28692 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/709 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, aşırı düşük teklif açıklamalarında öngördükleri fiyatların mevcut piyasa şartlarına uymadığı ve gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile reddedildiği, ancak açıklamaya konu fiyatların ticaret borsası fiyatları olduğu, diğer giderler için de açıklama yapıldığı, çalıştırılacak işçi sayısı Şartname’de belirtilmediğinden işçilik giderini Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonu’nca 12.05.2010 tarihinde 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan oranlara göre verdikleri, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu iddia edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Ekmeğin birim fiyatının 2.80 TL olarak öngörüldüğü, açıklama yönteminin ise “Ankara Halk Ekmek 250 gr normal ekmek fiyatı” olarak belirtildiği, açıklamanın ekinde “www.ankarahalkekmek.com.tr/fiyat-listesi” adresinden alınan çıktı sunulduğu ve sunulan fiyat listesinde 250 gr normal ekmek fiyatının 0,70 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

Bahse konu internet adresinden yapılan sorgulamada, normal ekmek fiyatının 250 gr için 0,70 TL olarak belirlendiği, söz konusu tutarın isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında öngörülen fiyat ile aynı olduğu, Teknik Şartname’nin ekmek evsafına ilişkin düzenlemelerinde 1 öğrenci için öğünde 100 gr ekmek verileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla isteklinin açıklamasının Teknik Şartname’ye uygun olduğu görülmüş, söz konusu girdinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın