Home / PAYLAŞIMLAR

PAYLAŞIMLAR

Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi – Benzer İş

Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi  – Benzer İş Karar No              : 2021/MK-22 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/370198 İhale Kayıt Numaralı “İtm.330 Referanslı, 154/33 Kv Piyale Gıs Tm Yenileme (Farklı Sahada) Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapılan 2020/370198 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi

yaklaşık maliyet hesabı

Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi Karar No              : 2020/MK-277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/580565 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İli İçme Suyu Hatları Nokta Arıza İmalatı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (Asat) tarafından yapılan 2O19/580565 …

Read More »

Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 31260 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. …

Read More »

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları Ceza Dairesi 2016/8905 E. ,  2018/9730 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM               : Beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası …

Read More »

İdarece Sınır Değerin Altında Teklif Veren İki İstekliye Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Belirlenmediği, Dolayısıyla İdarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı

araç kiralama aşırı düşük

Karar No              : 2019/UH.I-1767 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/482599 İhale Kayıt Numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği 2020 Yılı Personel Taşıma Servis İhalesi Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 14.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel …

Read More »

Tanıtım Materyalleri Ve Baskı İşi İhalesi – Süresinde Başvuru Yapılmamış Olması

Karar No              : 2020/UH.I-664 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/701542 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Buca Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 20.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »

İhale Dokümanında Çalıştırılması Gerektiği Belirtilen Asgari Zorunlu Ekiplerin Eksik Çalıştırılması Ve Buna Rağmen Kurum Tarafından Dokümanda Belirtilen Cezai İşlemlerin Uygulanmaması Sonucu Oluşan Kamu Zararı

İhale Dokümanında Çalıştırılması Gerektiği Belirtilen Asgari Zorunlu Ekiplerin Eksik Çalıştırılması Ve Buna Rağmen Kurum Tarafından Dokümanda Belirtilen Cezai İşlemlerin Uygulanmaması Sonucu Oluşan Kamu Zararı Kamu İdaresi Türü          Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı          2017 Dairesi  5 Karar No              384 İlam No                215 Tutanak Tarihi   9.7.2019 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Personel Hizmet Alımı – Engelli İşçi Çalıştırılması Maliyetinin Hazine Tarafından Karşılanması – Süresinde Şikayet Başvurusunda Bulunulmamış Olması

Karar No              : 2016/MK-555 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/126548 İhale Kayıt Numaralı “Genel Destek Hizmetlerinin 2016-2017-2018 Yılları Süresince 56 (1 Ekip Sorumlusu Dahil) Personel İle Yürütülmesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ulus Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 27.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/126548 ihale kayıt numaralı “Genel Destek …

Read More »

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Çeri Domates Fiyatı İçin Sunulan Belgede Fiyat Bulunmaması

ihale hukuku

Decision No: 2019/UH.II-712 TENDER SUBJECT TO THE APPLICATION: Tender for “Meal Preparation, Distribution and Post Services Procurement” with Tender Registration Number 2019/171015 REVIEW BY THE INSTITUTION: Regarding the tender of “Meal Preparation, Distribution and After-Services Purchase with Ingredients ” held by the Police Vocational Training Center Directorate on 12.04.2019 by …

Read More »

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Yeşil Zeytin Tevsiki – Ticaret Borsasında Fiyat Farklılığı – Gramaj Tablosunun EK-H.4 Tablosuna Tam Olarak Yansıtılmaması

Karar No              : 2017/UH.I-1290 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/38179 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Erzak Dahil, Malzemeli, Laboratuvar Analizsiz, 1 Yıllık (2 Kısım)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Milli Savunma Bakanlığı  Ankara Tedarik  Bölge Başkanlığı tarafından 07.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Hizmeti Erzak Dahil, Malzemeli, Laboratuvar …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın